top of page

AJ Total Phố Nối

Cold storage from AJ TOTAL Corporation of Korea.

Built in Pho Noi Industrial Park - Hung Yen, this is the most modern cold storage in Southeast Asia when using AS/RS technology to fully automatically import - export - manage goods.

PHẠM VI CUNG CẤP


THIẾT BỊ LẠNH (NHẬP KHẨU)

 1. Máy nén lạnh trục vít Mycom Korea : 06 máy

 2. Dàn ngưng tụ bay hơi full inox : 03 dàn

 3. Dàn lạnh Guntner Germany : 30+ dàn

 4. Bộ trao đổi nhiệt Kelvion Germany : 01 dàn

 5. Bơm môi chất lạnh Teikoku Japan : 06 bơm

 6. Bơm nước lạnh Wilo Germany : 05 bơm

 7. Hệ thống van gas Danfoss : 500+ vanTHIẾT BỊ LẠNH (TRONG NƯỚC)

 1. Hệ thống bình áp lực : 08 bình

 2. Hệ thống đường ống gas thép đúc

 3. Hê thống cách nhiệt đường ống

 4. Hệ thống dây điện động lực và điều khiển

 5. Hệ thống đường ống nước lạnh

Dự Án Qua Những Con Số

2+

Hợp Đồng Hoàn Thành

2/2021 - 4/2025

Thời Gian Thực Hiện

6,000,000+

Giá Trị Dự Án

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

bottom of page