SẢN PHẨM

Băng Chuyền Cấp Đông Siêu Tốc Phẳng
Placeholder Image
Impingement IQF - Flat Belt
Tủ Đông Gió & Hầm Đông Gió
Placeholder Image
Air Blast Freezer
Evaporator
Placeholder Image
Flake ice maker
Placeholder Image
Băng Chuyền Cấp Đông Siêu Tốc Lưới
Placeholder Image
Impingement IQF - Mesh Belt
Máy Nén
Placeholder Image
Receivers
Placeholder Image
PHE and falling film chiller
Placeholder Image
Tủ Đông Tiếp Xúc
Placeholder Image
Contact Plate Freezer
Evaporative Condenser
Placeholder Image
PLC and SCADA
Placeholder Image