top of page

Cỏ May

We are proud to be a partner of CO MAY Group. In the field of seafood, Co May is known as both a leading aqua feed production company and a seafood processing and exporting company, contributing to bringing Vietnamese flavor to the world and increase the value of Vietnam's pangasius products.

PHẠM VI CUNG CẤP


  1. THIẾT BỊ LẠNH NHẬP KHẨU


  • Compressor Systems (EU)

  • Condenser Systems (EU)

  • Evaporator Systems (EU)


2. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG LẠNH


  • Hệ thống bình áp lực, đường ống

  • Hệ thống điện động lực và điều khiển

  • Hệ thống băng chuyền cấp đông siêu tốc phẳng (IQF): 07 line

  • Hệ thống băng chuyền tái đông (RF): 05 line

Dự Án Qua Những Con Số

8+

Hợp Đồng Hoàn Thành

2019 - NAY

Thời Gian Thực Hiện

5,000,000+

Giá Trị Dự Án

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

bottom of page