Camimex Group

Camimex Group được thành lập từ năm 1977, là một trong những công ty đầu tiên của ngành thuỷ sản Việt Nam.

Dự Án Qua Những Con Số

6+

Hợp Đồng Hoàn Thành

Thời Gian Thực Hiện

Giá Trị Dự Án

HÌNH ẢNH DỰ ÁN