Vĩnh Hoàn Corp

Vĩnh Hoàn tự hào là một trong những doanh nghiệp đầu tiên nhận thấy tiềm năng của con cá tra.

Với nguồn khát vọng vô hạn, Vĩnh Hoàn đã không ngừng phấn đấu để tạo nên những kỳ tích lớn hơn trong ngành thủy sản trong hơn 20 năm hoạt động vừa qua.

Dự Án Qua Những Con Số

20+

Hợp Đồng Hoàn Thành

Thời Gian Thực Hiện

Giá Trị Dự Án

HÌNH ẢNH DỰ ÁN