top of page

Viet ColdChain

Viet ColdChain cold storage with a capacity of 12,000 pallets of phase 1, located in a convenient location connecting the eastern and southwestern provinces.

Viet ColdChain provides Cold Chain solutions and is a bright star in this cold logistics industry.

PHẠM VI CUNG CẤP


THIẾT BỊ LẠNH (NHẬP KHẨU)

 1. Máy nén lạnh trục vít Mycom Japan : 02 máy

 2. Dàn ngưng tụ bay hơi full inox : 02 dàn

 3. Dàn lạnh Thermofin Germany : 20+ dàn

 4. Bộ trao đổi nhiệt Buco Germany : 01 bộ

 5. Bơm môi chất lạnh Teikoku Japan : 04 bơm

 6. Hệ thống van gas Danfoss : 300+ van


THIẾT BỊ CẤP ĐÔNG

 1. Băng chuyền tái đông : 01 băng chuyền

 2. Băng chuyền cấp đông tầng sôi : 01 băng chuyền

 3. Hầm đông gió : 01 hầm

 4. Tủ đông gió : 01 tủ

THIẾT BỊ LẠNH (TRONG NƯỚC)

 1. Hệ thống bình áp lực : 06 bình

 2. Hệ thống đường ống gas thép đúc

 3. Hê thống cách nhiệt đường ống

 4. Hệ thống dây điện động lực và điều khiển

 5. Hệ thống đường ống nước lạnh

Dự Án Qua Những Con Số

15+

Hợp Đồng Hoàn Thành

03/2021 - NAY

Thời Gian Thực Hiện

11,000,000+

Giá Trị Dự Án

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

bottom of page