Viet ColdChain

Kho lạnh Viet ColdChain với sức chứa 12,000 pallets của giai đoạn 1, nằm ở vị trí thuận tiện kết nối các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ.

Viet ColdChain cung cấp các giải pháp về Chuỗi Cung Ứng Lạnh (Cold Chain) và là một ngôi sao sáng trong ngành cold logistics này.

PHẠM VI CUNG CẤP

THIẾT BỊ LẠNH (NHẬP KHẨU)

 1. Máy nén lạnh trục vít Mycom Japan : 02 máy

 2. Dàn ngưng tụ bay hơi full inox : 02 dàn

 3. Dàn lạnh Thermofin Germany : 20+ dàn

 4. Bộ trao đổi nhiệt Buco Germany : 01 bộ

 5. Bơm môi chất lạnh Teikoku Japan : 04 bơm

 6. Hệ thống van gas Danfoss : 300+ van


THIẾT BỊ CẤP ĐÔNG

 1. Băng chuyền tái đông : 01 băng chuyền

 2. Băng chuyền cấp đông tầng sôi : 01 băng chuyền

 3. Hầm đông gió : 01 hầm

 4. Tủ đông gió : 01 tủ

THIẾT BỊ LẠNH (TRONG NƯỚC)

 1. Hệ thống bình áp lực : 06 bình

 2. Hệ thống đường ống gas thép đúc

 3. Hê thống cách nhiệt đường ống

 4. Hệ thống dây điện động lực và điều khiển

 5. Hệ thống đường ống nước lạnh

Dự Án Qua Những Con Số

15+

Hợp Đồng Hoàn Thành

03/2021 - 06/2022

Thời Gian Thực Hiện

11,000,000+

Giá Trị Dự Án

HÌNH ẢNH DỰ ÁN